นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของเรา cloudsukhumvit23.com. ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” ซึ่งได้รวมฟังก์ชั่น “Cookies” ไว้ด้วย หากท่านกดยอมรับ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมและอนุญาตให้เราเก็บรวบรวมสถิติทางการตลาด ซึ่งจะไม่ระบุผู้ใช้งาน เช่น จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ความถี่ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ กิจกรรมและความชื่นชอบบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เป็นต้น และหากท่านกดลงทะเบียน จะถือว่าท่านได้ยอมรับและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปของท่าน ซึ่งอาจต้องใช้ในการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของเราในแต่ละครั้ง และหากท่านลงทะเบียนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะถือว่าท่านได้ยอมรับและอนุญาตให้เราเก็บข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผย เพื่อรักษาบัญชีของท่านบนเว็บไซต์ของเราไว้จนกว่าบัญชีดังกล่าวจะถูกลบโดยท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้การควบคุมและสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยกฎหมายของประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว